പ്രണയ പര്‍വ്വം

ഞാന്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ക്ക് കാതോര്‍ക്കുകയാണ്‌...
നിശ്ശബ്ദതയുടെ കന്യാവനങ്ങളില്‍,
കിരാത കരുത്തിന്റെ വനാന്തരഗര്‍ഭത്തില്‍,
മരുപരപ്പിന്റെ സാന്ദ്രമൗനത്തില്‍....

............................
കാലം യമുനപോലെ ഒഴുകി!
............................

പീഡകളുടെ ആണിപ്പഴുതുകളില്‍,
നാഗരിക വ്യഥകളില്‍,
വിപ്ലവത്തിന്റെ കാല്പനികതയില്‍,
സത്യമായ ശൂന്യതയില്‍...
ശാന്തിതീരങ്ങളില്‍....
ഞാന്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ക്ക് കാതോര്‍ക്കുകയാണ്‌...
മിഴിതുറക്കുകയാണ്‌!

പുതു പുല്‍നാമ്പുകളില്‍...
സമൃദ്ധമായ ഹരിതാഭയില്‍...
കാരമുള്‍ച്ചെടികളെപ്പോലും കുളിര്‍പ്പിക്കുന്ന
മഞ്ഞു കണങ്ങളില്‍...

സംഗീതമായ് പൊഴിയുന്ന രാത്രിമഴയില്‍...
രാപ്പാടികളുടെ വിഷാദ ഗീതികയില്‍...

ഞാന്‍ പ്രണയസ്പര്‍ശമറിയുന്നു...
നിന്നെ അറിയുന്നു.
1 Response
  1. ഞാന്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍ക്ക് കാതോര്‍ക്കുകയാണ്‌...
    നിശ്ശബ്ദതയുടെ കന്യാവനങ്ങളില്‍,
    കിരാത കരുത്തിന്റെ വനാന്തരഗര്‍ഭത്തില്‍,
    മരുപരപ്പിന്റെ സാന്ദ്രമൗനത്തില്‍....

    നല്ല ബിംബ കൽപ്പനകൾ....