അക്ഷരം തിരിയാത്ത കവിത!

(മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളാണ്‌ എല്ലാ കവിതകള്‍ക്കും ആധാരം 
'Psycho Poetry' ഒരു കറ്റഗറി ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും.....)


മനസ്സിനഗാധതയിലുറവ കൊള്ളുന്നൊരീ 
വിചിത്രമാം സ്വപ്നത്തിന്‍ അര്‍ത്ഥമെന്ത്?
എന്നില്‍ വൈരവും, ഭ്രാന്തും വളര്ത്തി മുന്നില്‍ 
നിന്നോടി ഒളിപ്പിക്കും മിഥ്യയേത്?

ചിന്തകളില്‍, വികാരങ്ങളില്‍, ഉരുള്‍ പൊട്ടും തമസ്സിന്റെ 
പൊരുളെതെന്നറിയാതെ വ്യഥിതനായ് നില്ക്കുന്നു ഞാന്‍ !!!
സ്വയമാശ്വസിപ്പു ഞാന്‍ ;
മറഞ്ഞേക്കുമീ ചിത്തത്തിന്‍ മായിക, വിഭ്രമ, ചകിത ഭാവങ്ങള്‍

ചിലര്‍ക്കു ഞാന്‍ ഭ്രാന്തന്‍ !
ചിലര്‍ക്കു ഞാന്‍ യോഗി !!
വ്യത്യസ്ഥനായി ഞാന്‍ !!!

അറിയാം ആത്മഹത്യയൊരപരാധമെങ്കിലും, സമനില 
തെറ്റിയോരെന്നിലെ മനോരോഗി, മരണത്തെ പുല്‍കാന്‍ കൊതിച്ചു !
തമസ്സില്‍ ലയിക്കാന്‍ കൊതിച്ചു !!

ഓളങ്ങളില്‍ വിസ്ഫോടനം തീര്‍ത്തെന്റെ ചേതന; ഒടുവില്‍ 
വിഷാദ സാഗരത്തില്‍ വിലയം കൊള്ളുന്നുവോ?
തുഴയില്ലാ തോണിയില്‍ തുഴയുന്നുവോ, 
ഇരുളിനാഴങ്ങളില്‍ മുങ്ങുന്നുവോ?

അപ്പൊഴും ഉരുവിടുന്നു ഞാന്‍ - 
കാലമൊരുപക്ഷെ മായ്ക്കാം, തിരുത്താം, ഈ താളുകളില്‍ 
പടര്‍ന്നക്ഷരം തിരിയാത്ത കവിത!

kk/2008 dec 13
1 Response
  1. vaishnav Says:

    മനോഹരം... വിഷാദിയായ ഒരു കവിയുടെ മനസുഭംഗിയായ് വര്‍ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു...