ഒടുക്കത്തെ ചിന്തകള്

നാളെ:

ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടു പലകകള്‍
തെറ്റായ വഴിയിലേക്കു കൈ ചൂണ്ടുന്നു!
നാളെയുടെ ശുഭയാത്രയ്ക്കു
കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഇലകളും, സമയധൂളികളും മാത്രം സാക്ഷി!!

പുതിയ ചിത്രം:

പുതിയ ചായക്കൂട്ടുകളുടെ കൊഴുത്ത മിശ്രിതങള്‍
ഒരു കൈ തേടുന്നു...
ബ്രഷിന്റെ ആത്മാവ് ഊഷ്മളമായ 
ഓരൊ സ്ട്രോക്കുകളിലും പുനര്‍ജനിക്കുന്നു.

ഞാന്:

വിധിയെ പഴിച്ച്,
സ്വയം ന്യായങളുടെ വലകെട്ടി
സ്വയം വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നു...
താക്കോലുകള്‍ തേടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും
താഴില്‍ മുഖമമര്ത്തി അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
പുതിയ ഗീതികള്‍ കുത്തികുറിക്കുന്നു!

നീ:

നെഞ്ചിലുറഞ്ഞു കൂടിയ ഘനശ്യാമം
പെയ്തൊഴിയാനിടം തേടുമ്പൊള്‍,
വിക്ഷുബ്ദ സാഗരത്തില്,
സാന്ദ്ര തമസ്സില്,
ദിക്കറിയാതലയുമ്പോള്
നീ, കരയിലൊരു ജ്വാലയ്ക്കു ജന്മം കൊടുക്കുക!
എന്റെ ഹൃയത്തിലേക്കൊരു മിന്നല്‍ പടര്ത്തുക

kk/2008 dec 31
0 Responses