കവിത

കവിത പലര്‍ക്കും സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമാണ്‌ 
ഉറവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു മടക്കയാത്ര, 
ഉണര്‍ത്തപ്പെട്ട ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ ഗാഡമായ സ്മരണകള്‍. 

എല്ലാവരും എഴുതുന്നത്‌ 
അവരുടെ നല്ല വരികളാണ്‌, നല്ല പ്രതീക്ഷകളാണ്‌, സ്വപ്നങ്ങളാണ്‌ 
നന്മയുടെ, ആര്‍ദ്ദ്രതയുടെ ഉറവിടങ്ങള്‍ വറ്റാതിരിക്കട്ടെ.... 

അതിവേഗത്തില്‍ മൃഗമോ, യന്ത്രമോ ആയി മാറിപ്പോകുന്ന 
നമ്മുടെ ദുഷ്ടവര്‍ത്തമാനത്തോടാണു ഞാന്‍ കലഹിക്കുന്നത്‌ 

അസുഖകരമായ സത്യങ്ങള്‍ 'അവഗണിക്കാം' 
കണ്ണാടി എറിഞ്ഞുടക്കാം... 
പക്ഷെ.. 
മിക്കവാറും സ്വയം വിമര്‍ശനത്തോടെ നടത്തുന്ന 
ഈ ആത്മ നിവേദനങ്ങളില്‍ സത്യം ഒരു 

മഞ്ഞുതുള്ളിയായ്‌ തിളങ്ങിനില്‍ക്കും

kk/2008 nov 24

0 Responses